Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliği

Ağustos 04, 2011

İLAN

 

 

 

            Bakanlık Makamı’ nın 16.04.2011 tarihli ve 1481-366 sayılı Oluru ile 20/07/2007 tarihinde onaylanan ve askı sonrası 26/02/2008 tarihinde kesinleştirilen Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına yapılan plan notu değişikliği başvuruları, Makamın 09.12.2010 tarih ve 11843 sayılı Olur’ u ile (değişik) oluşturulan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’ nca incelenerek değerlendirilmiş ve Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları Değişikliği 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ un 2 (h) maddesi, 10 (c) maddesi ve 5491/2872 sayılı Çevre Kanunun’ nun 9 (b) maddesi ve Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesi uyarınca Genel Müdürlük Makamının 24/06/2011 tarih ve 1157 sayılı Olur’ una istinaden onaylanmıştır.

Samsun – Çorum –Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili ilan; 11.11.2008 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik” in 12. Maddesi gereğince, 08.08.2011-06.09.2011 tarihleri arasında Müdürlüğümüz İlan Panosunda 30 (Otuz) gün süre ile askıya çıkarılacaktır.

         Söz konusu planın incelenip askı süreci sonuna kadar varsa itirazların Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 

 

         Halkımıza Duyurulur.

 

 

 

 

Samsun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü