Skip Navigation LinksAna Sayfa > Üretim Sahaları

G E L E M E N   SÜ L Ü N   Ü R E T M E   İ S T A S Y O N U

İstasyonumuz,samsun-Ordu Devlet karayolu üzerinde, Samsunşehir merkezine 17 Km uzaklıkta olup,1,1 Haalanı kaplamaktadır.

 

Bakanlığımızyerli  kuşlarımızdan  olan  ve  nesli  hızlaazalan  sülünü  üreterek  doğaya  salmakamacıyla sülün  kuşunun  doğada  desteklenmesiiçin  Kara  Avcılığı  Kanunu  ve  MilliParklar  Kanunu  hükümleri  çerçevesinde SülünÜretme  İstasyonları  kurmuş olup  bunlar,Bursa  Karacabey Ovakorusu  Sülün  Üretmeİstasyonu  ve  Samsun  Gelemen  Sülün  Üretmeİstasyonlarıdır.

 

İstasyonumuzda;

1  adetHizmet  Evi  (  78  m2  ),

1  adetBekçi  Kulubesi  (  9  m2  ),

1 Adet  İşçiBanyo ve Dinlenme Bölümü 

3  adetVoliyer  (  herbiri  450  m2  ),

Kuluçkahane,yem ve malzeme  ambarı, yumurta fumigasyon odasıve yumurta deposu.

1  adet  12gözlü  Kümes  (  300  m2  ),

1  adet    6gözlü  Kümes  (  300  m2  )

2  AdetKuluçka makinesi 

1Adet            Kuluçka gelişim makinesi

1Adet           Kuluçka çıkarma makinesi

10  AdetCivciv büyütme kafesi     

1  AdetOtomatik jeneratör  bulunmaktadır.

 

Sülünler (Phasianuscolchicus) belli  program  dahilinde  2003 –2006  yılları  içerisinde  Artvin, Trabzon,Giresun,  Samsun, Sinop, Çorum,   Bolu,Zonguldak, Bartın, Kocaeli,  Adapazarı,  Bursa,İstanbul,  Edirne, Kırşehir, Kastamonu, Malatyaillerinde  doğal  yaşamına  uygun  sahalarda,doğaya  salma  kriterleri  çerçevesinde  doğalortamlarına  bırakılmışlardır.  Bu  bölgelerdenalınan  sonuçlarda  doğal  yaşama  adaptasyondasülünlerin  gayet  başarılı  olduğu  ve  yabandaüreyebildikleri  noktasındadır.

 

Son  yıllardaistasyonumuzda  yapılan  modernleşmeçalışmaları  ile  Sülün  Üretme  İstasyonumuzülkemizin  en  modern  istasyonu  halinegetirilmiş  ve  yıllık  15  bin  civarındagerçekleşen  üretimle  Genel  Müdürlüğümüzünbelirlediği  program  doğrultusunda  doğalhayatı  desteklemektedir.

 

Sülünlerin,eşey  ayrıcalığı  çok  belirgin  olu,erkekleri  çok  renkli  uzun  kuyruklu  süslübir  kuştur.  Erkeklerde  baş  ve  boyunu  koyuyeşil,  madeni  lacivert  parıltılıdır.Dişilerin  rengi  kül  rengi,  açık  veya  koyukahverengi  gri  tonlarda  açık  ve  koyukonsantre  renklerle  dikkati  çeker.Kanatları  küçük  olmasına  rağmen  hızlıuçabilmekte,  fakat  uzun  mesafe  katedememektedir.

 

Sülünler  biryaşında  eşeysel  olgunluğa  ulaşırlar.  Birdönemde  40 – 45  yumurta yaparlar.  Normalşartlarda  kuluçka  süresi  24 gündür.

Sülünbitkisel  ve  hayvansal  besin  maddeleriyemekle  beraber  daha  çok    hayvansalbesinleri  tercih  eder.  İstasyonumuzda  farklıözellikte fabrikasyon  yemlerle  beslemeyapılmaktadır.

 

 İstasyonumuzyıllık üretimi:

2003 yılında5.973,

2004 yılında8.902,

2005 yılında13.685,

       2006yılında 15.663 adet

 sülün olup,üretimimizde  büyük artış gerçekleştirilmiştir.

 

K U N D U Z   GE Y İ K   Ü R E T M E   İ S T A S Y O N U

İstasyonumuz,Vezirköprü ilçe merkezine 55 km, Samsun şehirmerkezine 175 km  mesafededir. 1984 yılındakurulmuştur.  83.5  Ha. alanı kaplamaktadır.

 

İstasyonumuzda1  adet  2  katlı  yığmabekçi  evi,     1adet  yem  deposu bulunmaktadır.

 

Doğalvarlıkları  korumanın  yanındaüretme  istasyonlarıyla  doğayakatkıda  bulunmayı  amaçlayanBakanlığımız  1984  yılındakurduğu  Geyik  Üretmeİstasyonuna  Atatürk  OrmanÇiftliğinden  getirdiği  birçift  geyik  ile  üretimebaşlamıştır. 

 

Türkiyegenelinde  mevcut  geyik  üretmeistasyonları  kapatılarak  istasyonsayısı  ikiye  indirilmesihedeflenmiştir.  Bunlardan  biriKunduz  Geyik  Üretmeİstasyonudur.  7.0  Ha.  dan 2000yılı sonunda 83.5  Ha.’ a  çıkartılanistasyonumuza Türkiye genelinde kapatılanistasyonlardaki  geyiklerdegetirilerek  kapasite  artımınagidilecektir.  Burada  üretilengeyiklerle  Türkiye  genelindedoğal  ortam  desteklenecektir.

 

Geyik  (Cervus  elapus )  geviş  getirenve  erkeği  boynuzlu  memelihayvandır.  Yetişkinlerinin  boyları1.5 – 2  m.  arasında,  yaklaşık150  kg.  ağırlığındadır.  Erkekgeyiklerin  boynuzları  yılın  7.ayında  çıkmaya  başlar  vetakip  eden  mart  ayındaboynuz  atarlar.   Erkekleryaşlandıkça  boynuzlarındaki  çatalsayısı  artar.  Geyiklermemeliler  aleminin  hızlı  koşanhayvanlarıdır.